Næring - Via Byggprosess AS

Trenger du rådgiving?
Tlf: (+47) 462 32 333
Trenger du rådgiving?
Gå til innhold
NÆRING
Vi tilbyr prosjekt styring etter at tegninger med leverings beskrivelse og kundeforhold er utarbeidet fra utbygger, og før tomte arbeidet blir startet.

Skulle oppdrags mengden øke og det skulle være behov for en ekstra prosjektleder for en periode, hvorfor da ansette en ekstra i bedriften når dere kan leie inn fagfolk for kortere perioder. Hjelpe dere igjennom prosjektet uten de ekstra kostnader som ligger på og ansette en egen i bedriften.
Via Byggprosess tilbyr sine tjenester som prosjekt oppfølging/styring og ledelse.
Koordinering mellom alle involverte fag, samt ha den totale oversikten og oppfølging av bygge møter, fremdrift, materialister, sjekklister, FDV, HMS, SJA, ETC.

Ha selv fokus på salg, og la Via Byggprosess utføre en god prosjekt styring på dine prosjekter. Trenger dere del entrepriser, eller total entrepriser så gir vi også
priser på dette.
VIA BYGGPROSESS AS
HOVEDKONTOR:
Kongensgate 5
6002 Ålesund.
Tlf: (+47) 462 32 333
AVDELINGSKONTOR:
Lesja- Auravegen 86,
2665 Lesja.
Tlf: (+47) 462 32 333
FAKTURABEHANDLING:
Faktura ønskes på EHF
Org nr. 928 624 773
Bankkonto nr: 4213 33 96815  

MENY
Tilbake til innholdet